Termeni și condiții

Acești Termeni și condiții de vânzare („Termeni și condiții”) stabilesc acordul de la Ofertant / Cumpărător și Lactions SRL și Vânzător. Înregistrându-vă pentru a licita
și participand la o licitație, va fi considerat că ați citit și ați acceptat să respectați acești Termeni și condiții și Ghidul cumpărătorului de licitație însoțitor pentru fiecare licitație.

În cazul unui conflict între acești Termeni și condiții și Ghidul cumpărătorului de licitație, acești Termeni și condiții vor avea prioritate.

1.Definiții. – Definițiile pentru termenii folosiți în acești Termeni și condiții și în Ghidul cumpărătorului pentru licitații sunt enumerate mai jos:

  • Licitație – O vânzare online de articole de licitație prin licitație găzduită de Lactions SRL.
  • Ghidul cumpărătorului la licitație – Ghidul cumpărătorului la licitația organizată de Lactions SRL, care apare ca o filă pe pagina listării pentru fiecare articol al licitației.
  • Element de licitație – Fiecare articol sau grup de articole oferite în licitație, așa cum este detaliat în licitație.
  • Ofertant  – Orice persoană sau entitate, înregistrată în mod corespunzător și aprobată de top-auctions.com ,care a participa la o licitație care face sau are în vedere să facă o ofertă pentru a cumpăra un articol de licitație în cadrul licitației.
  • Cumpărător  – persoana sau compania care face ultima și cea mai mare ofertă pentru un articol de în licitație, ofertă care este acceptată de Lactions SRL.
  • Oferta câștigătoare – Ultima și cea mai mare ofertă sau ofertă de la un ofertant pentru un articol de licitație care este acceptat de Lactions SRL.

2. Elemente de licitație – Descrieri și condiții.

2.1. Toate articolele de licitație sunt vândute în funcție de starea lor la data licitației. Datorită naturii și vârstei obiectelor de licitație, acestea sunt adesea susceptibile de a avea uzură, daune și alte imperfecțiuni.  Lactions SRL nu încearcă și nu declară că orice articol de licitație a fost restaurat profesional în vreun fel. Înainte de a licita pentru orice articol de licitație, Ofertantul este exclusiv responsabil pentru familiarizarea deplină cu procesul de licitație. Făcând o ofertă pentru un articol de licitație, Ofertantul acceptă starea reală a articolului de licitație și recunoaște că, dacă o ofertă este reușită, Cumpărătorul este de acord să cumpere articolele de licitație „ASA CUM ESTE,ACOLO UNDE ESTE”.

2.2. Descrierile articolelor de licitație, imaginile și declarațiile referitoare la starea lor într-o piesă de marketing sau promoțională sau pe site-ul web al Lactions SRL sunt doar cu scop ilustrativ. Lactions SRL efectuează doar un serviciu de licitație și nu este responsabil sau descrierea unui articol de licitație în niciun mediu, chiar dacă acesta este deținut, menținut de sau asociat cu Lactions SRL .

3. Înregistrarea ofertantului. Înregistrarea este necesară pentru a deveni ofertant și pentru a participa la o licitație. Toate înregistrările necesită completarea și trimiterea cu succes a formularului de înregistrare , inclusiv furnizarea de informații valabile de expediere și facturare. Toate înregistrările sunt supuse aprobării de către Lactions SRL la discreția lor.

4. Informații despre cumpărător . Lactions SRL va păstra toate informațiile personale furnizate de Ofertant la înregistrare, iar Ofertantul este de acord și consimte ca aceste informații să fie utilizate de Lactions SRL în următoarele scopuri:

     a) Expediați articole de licitație cumpărate la licitație către cumpărător;

     b) Procesați plata Cumpărătorului;

     c) Comunicați cu Cumpărătorul despre plata și livrarea articolului de licitație; și

     d) Efectuați verificări de credit, după cum consideră necesar Lactions SRL, la propria sa discreție.

5. Expedieri internaționale.Expediții internaționale. În cazul ofertanților aflați în afara României , este responsabilitatea și obligația fiecărui ofertant să se asigure înainte de licitație că orice articol de licitație pe care îl achiziționează în cadrul licitației poate fi exportat din România și importat în țara de destinație. . Nicio vânzare nu va fi anulată deoarece un articol de licitație nu poate fi importat în țara de destinație. Ofertantul poate contacta UPS, DHL, sau orice altă companie de transport de mărfuri independentă licențiată pentru a fi informat despre reglementările relevante privind licențele de export și poate depune cereri de licență de export la cerere. Lactions SRL nu poate garanta că vor fi acordate licențe, permise sau consimțământuri și nu va avea nicio răspundere care decurge din sau se referă la acestea.

6. Preț de rezervă. Articolele de licitație pot fi vândute cu sau fără preț de rezervă. Un preț de rezervă este prețul minim pe care
Vânzătorul îl va accepta pentru un articol de licitație. Dacă ultima și ultima ofertă pentru articolul de licitație nu egalează sau depășește prețul de rezervă, articolul de licitație nu va fi vândut și toate ofertele pentru articolul de licitație vor fi anulate automat.

7. Cerințe și termeni de licitare. Lactions SRL isi rezervă dreptul de a refuza participarea oricărui ofertant la o licitație și de a respinge orice ofertă la discreția lor. Toate ofertele necesită înregistrare validă la Lactions SRL și toți ofertanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani. Toate ofertele sunt exprimate în dolari EURO și fiecare ofertant recunoaște că orice ofertă pe care o depun este o ofertă obligatorie de cumpărare a articolului de licitație la prețul ofertei (plus prima cumpărătorului, plus orice cheltuieli aplicabile cumpărătorului, toate taxele aplicabile toate taxele de transport) taxe, taxe de depozitare și / sau alte costuri). Cu excepția celor menționate în mod expres în Ghidul cumpărătorului licitației sau în acești Termeni și condiții, Lactions SRL nu va avea nicio răspundere care decurge din sau este legată de orice erori sau omisiuni cu privire la orice ofertă în legătură cu licitația. Lactions SRL va avea dreptul să accepte sau să refuze orice ofertă pentru orice articol de licitație înainte de acceptarea de către Lactions SRL a ultimei și celei mai mari oferte la încheierea licitării pentru un articol de licitație. În cazul oricărui articol de licitație în care perioada de licitație se încheie înainte de încheierea perioadei de licitație menționate pentru articolul de licitație, indiferent de motiv, inclusiv acțiunea Lactions SRL sau din cauza problemelor legate de tehnologie de orice fel, toate ofertele existente pentru Articolul din licitație va fi considerat anulat automat. În acest caz, niciun Ofertant, inclusiv Ofertantul cu cea mai mare ofertă în momentul anulării Articolului de licitație, nu va avea drepturi sau pretenții de orice fel legate de articolul de licitație anulat. Este ilegal și ilegal ca ofertanții să colaboreze, să pună în comun sau să convină cu un alt ofertant să plătească mai puțin decât valoarea justă pentru articolele de licitație.

8. Condiții de plată .Lactions SRL va notifica Cumpărătorul și îi va trimite Cumpărătorului o factură de plată care să stabilească Prețul de achiziție și care sa includă Prețul de cumpărare, prima cumpărătorului, plus orice cheltuieli sau taxe de vânzare aplicabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la sfârșitul licitației. Impozitul pe vânzări, așa cum este cerut de lege, se aplică la rata prevalentă a statului atunci când este expediat în diferite state și plata prețului de achiziție se va face în termen de 4 zile de la încheierea licitației. Niciun titlu pentru niciun articol de licitație nu va fi transmis cumpărătorului, cu excepția plății integrale a prețului de achiziție și a oricărei alte sume datorate lui Lactions SRL și / sau vânzătorului, chiar și în situațiile în care Lactions SRL a eliberat articolului de licitație cumpărătorului. Printre alte remedii disponibile Lactions SRL și Vânzătorului pentru neefectuarea plății integrale a prețului de achiziție, vor avea dreptul la deținerea imediată a Articolului de Licitație cumpărat de Cumpărător, dacă este livrat Cumpărătorului. Numai articolele memorabile afișate în fotografiile unei anumite liste de produse sunt incluse în vânzare. Orice articole sau echipamente utilizate în legătură cu afișarea și fotografierea articolelor de licitație, inclusiv fără limitare, manechine, matrițe, baze, afișaje, suporturi sau alte obiecte nu sunt oferite sau incluse în niciun articol de licitație, cu excepția cazului în care este specificat în descrierea produsului. . Cumpărătorul este de acord că Lactions SRL poate debita cardul de credit furnizat la înregistrare pentru toate articolele achiziționate la Licitație și orice licitații viitoare la care participă Cumpărătorul dacă nu sunt plătite în termen de 4 zile calendaristice de la facturare. Cumpărătorul va fi taxat în Euro pentru prețul de achiziție. Pentru toate vânzările, impozitul pe vânzări la rata predominantă se va aplica prețului de achiziție. Dacă plata Prețului de achiziție se face cu cardul de credit, Cumpărătorul este de acord în mod expres că o astfel de plată nu este rambursabilă și nu poate fi creditată la nicio altă achiziție și că Cumpărătorul nu va întreprinde nicio acțiune sau efort pentru a opri plata, pentru a solicita o rambursare sau încercarea rambursari a acestor sume de către emitentul cardului de credit.

—————————————————————–

9. Implicit de către cumpărător.Nerespectarea la timp a oricăror sume datorate Lactions SRL și / sau Vânzătorului va constitui un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor de către Cumpărător. În caz de neplată, Lactions SRL poate percepe din când în când dobânzi pentru suma neplătită la o rată de 5% pe an peste rata de creditare de bază a BCR. Aceste dobânzi se acumulează zilnic de la data scadenței până la data plății efective a sumei restante. Cumpărătorul este de acord să plătească dobânzi Lactions SRL împreună cu orice sumă restantă. Dacă nu sunt respectate (într-o măsură semnificativă) orice condiții aplicabile din prezentul document, Cumpărătorul va fi implicit și, în plus față de orice alte remedii disponibile Lactions SRL prin lege, inclusiv, fără limitare, dreptul de a răspunde cumpărătorului pentru prețul total de achiziție, inclusiv toate taxele, taxele și cheltuielile stabilite aici, VIP, la opțiunea sa și în măsura permisă de lege, poate (i) anula vânzarea respectivului sau a oricăror alte articole vândute cumpărătorului implicit, păstrând drept daune lichidate toate plățile efectuate de cumpărător, (ii) revinde achiziționarea element sau (iii) efectuează orice combinație a acestora. În orice caz, Cumpărătorul va fi răspunzător pentru orice deficiență, orice costuri, costuri de manipulare, cheltuieli de întârziere, atât cheltuieli de vânzare, taxe și cheltuieli legale, taxe de colectare și daune incidentale. dreptul de a răspunde Cumpărătorului pentru Prețul total de achiziție, inclusiv toate taxele, taxele și cheltuielile stabilite aici, VIP, la opțiunea sa și în măsura permisă de lege, poate (i) anula vânzarea acestuia sau a oricărei alte articolele vândute Cumpărătorului implicit, reținând drept daune lichidate toate plățile efectuate de Cumpărător, (ii) revinde articolul achiziționat sau (iii) efectuează orice combinație a acestora. În orice caz, Cumpărătorul va fi răspunzător pentru orice deficiență, orice costuri, costuri de manipulare, cheltuieli de întârziere, atât cheltuieli de vânzare, taxe și cheltuieli legale, taxe de colectare și daune incidentale. dreptul de a răspunde Cumpărătorului pentru Prețul total de achiziție, inclusiv toate taxele, taxele și cheltuielile stabilite aici, VIP, la opțiunea sa și în măsura permisă de lege, poate (i) anula vânzarea acestuia sau a oricărei alte articolele vândute Cumpărătorului implicit, reținând drept daune lichidate toate plățile efectuate de Cumpărător, (ii) revinde articolul achiziționat sau (iii) efectuează orice combinație a acestora. În orice caz, Cumpărătorul va fi răspunzător pentru orice deficiență, orice costuri, costuri de manipulare, cheltuieli de întârziere, atât cheltuieli de vânzare, taxe și cheltuieli legale, taxe de colectare și daune incidentale. reținând drept daune lichidate toate plățile efectuate de Cumpărător, (ii) revinde articolul achiziționat sau (iii) efectuează orice combinație a acestora. În orice caz, Cumpărătorul va fi răspunzător pentru orice deficiență, orice costuri, costuri de manipulare, cheltuieli de întârziere, atât cheltuieli de vânzare, taxe și cheltuieli legale, taxe de colectare și daune incidentale. reținând drept daune lichidate toate plățile efectuate de Cumpărător, (ii) revinde articolul achiziționat sau (iii) efectuează orice combinație a acestora. În orice caz, Cumpărătorul va fi răspunzător pentru orice deficiență, orice costuri, costuri de manipulare, cheltuieli de întârziere, atât cheltuieli de vânzare, taxe și cheltuieli legale, taxe de colectare și daune incidentale.

10. Prevederi implicite suplimentare.În caz de neîndeplinire a obligațiilor, VIP poate, la propria sa discreție, să aplice orice plată efectuată de Cumpărător către VIP, în cazul în care intenționează sau nu să reducă obligațiile Cumpărătorului cu privire la orice articol (e) de licitație neplătit, pentru a vindeca deficiența și orice alte sume datorate la VIP. În plus, un Cumpărător implicit va fi considerat că a acordat și a atribuit VIP o garanție continuă de primă prioritate în orice proprietate sau bani datorate unui astfel de Cumpărător aflat în posesia VIP, iar VIP poate păstra și aplica astfel de proprietăți sau bani ca garanție colaterală pentru obligații datorate VIP. Plățile datorate conform neîndeplinirii obligațiilor nu vor fi considerate satisfăcute până când VIP nu a colectat fonduri compensate bune egale cu suma totală datorată. VIP va avea dreptul să rețină orice articole de licitație vândute cumpărătorului până când toate sumele datorate de la cumpărător sunt satisfăcute sau până când cumpărătorul a îndeplinit orice alte obligații restante pe care VIP le va cere în mod rezonabil. VIP poate respinge în continuare orice ofertă făcută de sau în numele Cumpărătorului la orice licitație viitoare sau să solicite un depozit de la Cumpărător înainte de a accepta orice alte oferte de la Cumpărător.

11. Expediere și depozitare.Cumpărătorul este singurul responsabil pentru toate costurile de expediere, manipulare și livrare aferente articolelor de licitație. Lactions SRL nu garantează articolele de licitație și nu va avea nicio răspundere pentru orice daune pe care le poate suferi orice articol de licitație în timpul procesului de livrare. În cazul în care Cumpărătorul nu a plătit costul de expediere al oricărui articol de licitație achiziționat în termen de 14 zile de la încheierea licitației (sau nu a reușit să primească niciun articol de licitație numai preluat din facilitatea Lactions SRL), o taxă de depozitare de 3% din Prețul lunar pe lună va fi încasat de către Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul nu a plătit Prețul de achiziție și costurile de transport și manipulare, Lactions SRL la propria sa discreție, poate anula vânzarea. Este singura obligație și răspundere a Cumpărătorului să fie conștient, să respecte și să plătească toate taxele de import, taxele, TVA, taxele vamale și alte taxe percepute în zona de livrare. Toate documentele comerciale care însoțesc o expediere de la VIP vor indica valoarea completă a articolelor de licitație expediate. Nerespectarea de către Cumpărător a tuturor sumelor necesare poate duce la returnarea de către autoritățile competente a unui articol de licitație către VIP și, în aceste condiții, Cumpărătorul va fi taxat și va plăti VIP un cost de depozitare și orice alte costuri atribuibile și cheltuieli asociate cu returnarea și stocarea oricăror articole de licitațieCumpărătorul este, de asemenea, singurul responsabil pentru asigurarea faptului că orice articol de licitație achiziționat de la VIP poate fi expediat legal la adresa de livrare și că toate procedurile, reglementările și legile necesare pentru export sunt respectate în mod corespunzător.

12. Ridicați numai articole de licitație. Cumpărătorul este singurul responsabil pentru livrarea, manipularea sau livrarea oricăror articole de licitație numai de ridicare în termen de 14 zile de la închiderea licitației. Toate articolele de licitație cu ridicare sunt vândute Depozitul FOB VIP și VIP nu își asumă nicio răspundere sau răspundere pentru actele sau omisiunile unui terț expeditor sau curier pe care cumpărătorul îl reține pentru expedierea oricăror astfel de articole de licitație. Cumpărătorul recunoaște și este de acord că VIP nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu orice acte sau omisiuni ale unui terț expeditor la care face referire VIP și încurajează Cumpărătorul să asigure o asigurare de transport în legătură cu livrarea oricăror articole de licitație cu ridicare.

13. Acordarea drepturilor.și (ii) orice trimitere pe care Cumpărătorul o face către VIP, fie prin licitația noastră, site-ul nostru, o platformă de socializare, site-ul terț sau altfel, inclusiv un videoclip de reacție, o idee, proprietate intelectuală, drepturi de publicitate, feedback (definit mai jos) , recenzie, fotografie, videoclip, e-mail, text, postare sau alte comunicări, indiferent dacă sunt legate de Cumpărător sau de o terță parte (i) și (ii) fiecare, individual și colectiv, o „Trimitere”). Cumpărătorul reprezintă și garantează că Cumpărătorul fie: (x) deține toate drepturile asupra oricărei Trimiteri; sau (y) aveți toate drepturile necesare, inclusiv cu privire la orice terță parte care a contribuit la, este inclusă sau este menționată în orice Trimitere, pentru a acorda VIP drepturile menționate anterior. Cumpărătorul nu va face nicio Trimitere care este confidențială sau proprietară sau care conține sau include orice informație pe care Cumpărătorul nu a avut dreptul să o dezvăluie sau pe care Cumpărătorul sau orice Destinatar nu doresc să fie divulgate. VIP nu va fi responsabil sau răspunzător pentru orice utilizare sau dezvăluire a unei Trimiteri, inclusiv orice informații personale aparținând Cumpărătorului, Destinatarului sau unei terțe părți. VIP poate, din orice motiv, să refuze să accepte sau să transmită o Trimitere sau să refuze să elimine o Trimitere de pe Site-ul nostru. În plus, ne rezervăm dreptul de a decide dacă o Trimitere încalcă acești Termeni și poate, în orice moment, fără o notificare către dvs. și, la propria discreție, să vă elimine Trimiterea, să vă întrerupă accesul la Site-ul nostru, să vă elimine sau să vă interzică (și orice Site cont pe care l-ați creat sau controlat), sau să ia alte măsuri adecvate la discreția noastră exclusivă pentru încălcarea acestor Termeni. Cumpărătorul renunță la toate drepturile morale sau „droit moral” pe care Cumpărătorul le poate avea în orice Trimitere, inclusiv Feedback, și declară și garantează că nicio terță parte nu are niciun drept moral, „droit moral” sau alte drepturi în Trimitere, inclusiv Feedback.

15. Politica de utilizare acceptabilă.Utilizarea site-ului nostru și participarea la licitațiile noastre sunt reglementate de această politică de utilizare acceptabilă. Ofertanții și Cumpărătorii sunt responsabili pentru utilizarea lor de către orice articol de licitație, din contul lor de membru al site-ul nostru de licitație .——–###ste de a crea o experiență de utilizare pozitivă, utilă și sigură. Pentru a promova acest obiectiv, declarați și garantați că nu veți utiliza: o identitate falsă sau furnizați informații false sau înșelătoare; creați un cont dacă dvs. (sau orice cont de site pe care l-ați creat sau controlat) ați fost anterior eliminat sau interzis de pe site-ul nostru; utilizați sau autorizați utilizarea oricărui articol de licitație sau articol de licitație video, cu excepția celor stabilite aici; încalcă orice lege, regulament sau ordin judecătoresc; să încalce, să încalce sau să însușească în mod greșit proprietatea intelectuală, confidențialitatea, publicitatea, morala sau „dreptul moral” ”Sau alte drepturi legale ale oricărui terț; să întreprindă orice acțiune (chiar dacă este solicitată de altcineva), sau să trimită, să posteze, să partajeze sau să comunice orice este, sau care incită sau încurajează, acțiuni care sunt, în mod explicit sau implicit: ilegale, abuzive, hărțuitoare, amenințătoare, urâtoare, rasist, disprețuitor, dăunător oricărei reputații, pornografic, indecent, profan, obscen sau inacceptabil (inclusiv nuditatea); trimite publicitate sau comunicări comerciale, inclusiv spam, sau orice alte comunicări nesolicitate sau neautorizate; să se angajeze în spidering sau recoltare sau să participe la utilizarea software-ului, inclusiv a spyware-ului, conceput pentru a colecta date de pe site-ul nostru, inclusiv de la orice utilizator al site-ului nostru; transmite orice virus, alte instrucțiuni de calculator sau mijloace tehnologice destinate sau care pot perturba, deteriora, sau să interfereze cu utilizarea computerelor sau a sistemelor conexe; urmăriți, hărțuiți, amenințați sau faceți rău oricărei terțe părți; identifica orice terță parte; să participe la orice activitate frauduloasă sau ilegală, inclusiv phishing, spălare de bani, shilling sau coluziune sau fraudă; utilizați orice mijloace pentru a răzuia sau a accesa cu crawlere orice parte a site-ului nostru; încercați să ocoliți orice măsură tehnologică implementată de noi, de oricare dintre furnizorii noștri sau de orice altă terță parte (inclusiv un alt utilizator) pentru a ne proteja, site-ul nostru de licitații, orice alt site web VIP, utilizatori, Destinatari sau orice altă terță parte; accesați site-ul nostru pentru a obține informații pentru a construi un site web, o aplicație sau un serviciu similar sau competitiv; să încercați să descifrați, decompilați, dezasamblați sau să faceți inginerie inversă oricare dintre software-urile sau alt cod de bază utilizat pentru furnizarea Site-ului nostru; sau pledează, încurajează, sau să asiste orice terță parte să facă oricare dintre cele de mai sus. Recunoașteți și sunteți de acord că nu suntem obligați să monitorizăm accesul sau utilizarea site-ului nostru de către dvs. sau terți, dar avem dreptul să facem acest lucru pentru a opera site-ul nostru; aplică această politică sau termenii noștri; sau să respecte legea, reglementările, ordinele judecătorești aplicabile sau alte cereri sau procese legale, administrative sau de reglementare; sau altfel.

16. Forța majoră. VIP nu este răspunzător sau responsabil pentru orice neîndeplinire sau întârziere în executarea oricăreia dintre obligațiile sale în temeiul acestor Termeni și Condiții, cauzate de un eveniment aflat în afara controlului său, care este orice act sau eveniment care nu poate fi controlat de VIP, inclusiv fără limitarea pandemiei sau epidemiei, grevă, blocare sau alte acțiuni industriale de către terți, agitație civilă, revoltă, invazie, atac terorist sau amenințare de atac terorist, război (indiferent dacă este declarat sau nu) sau amenințare sau pregătire pentru război, incendiu, explozie, furtună , inundații, cutremure, scufundări, dezastre naturale, pandemii sau eșecul rețelelor de telecomunicații sau de servere publice sau private. Obligațiile VIP vor fi suspendate și timpul de performanță prelungit până la finalizarea evenimentului în afara controlului său.

17. Atribuire articol licitație.VIP garantează atribuirea fiecărui articol de licitație așa cum se menționează în blocul de titlu (titlul filmului și titlul articolului) al articolului de licitație de pe site-ul VIP, sub rezerva oricăror revizuiri (care pot fi date în scris sau online înainte sau în timpul unei licitații la care o Articol de licitație este cumpărat de către Cumpărător); aceasta este garanția de atribuire VIP. Cumpărătorii ar trebui să fie conștienți de faptul că mai multe exemple de recuzită și costume sunt frecvent utilizate în timpul producției și este adesea imposibil să se determine dacă o anumită piesă a fost utilizată la cameră. Orice utilizare specifică pe cameră cunoscută de VIP va fi notată în descriere, dar VIP nu oferă garanții cu privire la acea descriere. Dacă un Cumpărător demonstrează, spre satisfacția rezonabilă a VIP-ului, că atribuirea atribuită unui Articol de Licitație este incorectă din punct de vedere material, vânzarea va fi anulată dacă articolul de licitație în cauză este returnat la VIP în aceeași stare în care se afla la momentul vânzării. Pentru a asigura VIP-ului că Garanția de atribuire este incorectă din punct de vedere material, VIP își rezervă dreptul de a solicita Cumpărătorului să obțină, pe cheltuiala Cumpărătorului, opinia a doi experți în domeniu, reciproc acceptabili pentru VIP și Cumpărător. În cazul unei vânzări anulate în temeiul acestei prevederi, VIP va rambursa Cumpărătorului Prețul de achiziție și acesta va fi singurul remediu al Cumpărătorului, cu excluderea tuturor celorlalte remedii în măsura permisă de lege. Se înțelege în mod specific că acest lucru va fi considerat singurul remediu al Cumpărătorului. Cumpărătorul este de acord în mod expres că VIP-ul nu va fi în niciun caz răspunzător, total sau parțial, și Cumpărătorul nu va fi îndreptățit să recupereze niciun fel de

18. Declinări de răspundere.Ofertanții sunt conștienți de faptul că pot apărea revizuiri ale descrierii pentru unele articole de licitație. VIP depune eforturi rezonabile pentru a include informații exacte și actualizate în această Licitație, dar nu face nicio garanție sau declarație cu privire la acuratețea acesteia. VIP nu își asumă nicio răspundere sau răspundere pentru orice erori sau omisiuni în conținutul oricărei licitații. Orice imagini de referință care apar în listele de licitații VIP sunt doar pentru scopuri de referință și nu sunt destinate sau considerate a fi o reprezentare sau garanție a articolului descris în imagine. VIP ia măsuri pentru a identifica și furniza proveniența articolelor de licitație oferite la licitație. În multe cazuri, articolele de licitație au fost utilizate în sau împreună cu filmele sau alte producții, iar informațiile sunt furnizate pentru a identifica și descrie originea articolului de licitație oferit la licitație, inclusiv fotografii și ilustrații. VIP nu pretinde în niciun fel legătura sau relația cu producătorii de filme cinematografice sau alte producții, iar utilizarea titlurilor sau a altor elemente ale unui film cinematografic sau a altor producții este furnizată numai în scop informativ. VIP nu oferă nicio garanție sau reprezentare cu privire la caracterul adecvat pentru orice scop sau comercializare a oricărui articol de licitație oferit sau vândut. Toate loturile sunt vândute „așa cum este”. Toate articolele de licitație sunt vândute ca obiecte de colecție și / sau memorabile numai în scopuri de afișare și nu sunt considerate, intenționate, reprezentate sau implicite ca fiind potrivite pentru niciun alt scop. Cumpărătorul își asumă toate riscurile de pierdere și / sau vătămare, inclusiv, dar fără a se limita la, vătămări corporale sau daune materiale, care decurg din sau legate de orice altă utilizare a articolului. Cumpărătorul înțelege și este de acord că VIP nu își asumă nicio răspundere pentru o astfel de pierdere sau vătămare și Cumpărătorul eliberează în mod expres VIP de orice astfel de pierdere sau vătămare. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres aici, VIP nu va avea nicio răspundere față de orice ofertant sau cumpărător cu privire la orice articol de licitație și toate garanțiile și condițiile implicite sunt excluse în cea mai mare măsură permisă de lege. În niciun caz VIP nu își asumă răspunderea față de niciun Ofertant sau Cumpărător care depășește prețul de achiziție plătit efectiv pentru un Articol de Licitație. Fiecare Ofertant și Cumpărător sunt de acord în mod expres că VIP nu va fi răspunzător în totalitate sau parțial, și niciun Ofertant sau Cumpărător nu va fi îndreptățit să recupereze, orice daune speciale, indirecte, incidentale sau consecutive, inclusiv pierderea profiturilor sau valoarea investiției sau a oportunității cost, pentru orice încălcare a oricărei garanții, reprezentare,

19. Proprietatea intelectuală.Marca comercială, drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor imaginilor, ilustrațiilor și materialelor scrise produse de sau pentru VIP legate de un site web VIP, un site de socializare VIP, o licitație, un articol de licitație sau un articol de licitație video (colectiv „conținut VIP”) este și trebuie rămân în orice moment proprietatea VIP și / sau Expeditorului. Conținutul VIP este protejat conform legislației SUA și internaționale. Niciun Ofertant sau Cumpărător nu poate duplica, copia sau reutiliza nicio porțiune din Conținutul VIP, inclusiv HTML / CSS, JavaScript, elemente de design vizual sau concepte fără consimțământul scris prealabil al VIP. Achiziționarea unui articol de licitație sau a unui articol de licitație video nu include dreptul de proprietate asupra sau asupra înregistrărilor mărcii comerciale, drepturi de autor și / sau orice alte proprietăți intelectuale intangibile asociate articolului de licitație sau articolului de licitație video. Achiziționarea unui articol de licitație sau a unui articol de licitație video nu acordă sau permite în alt mod Cumpărătorului să reproducă sau să exploateze în vreun fel articolul de licitație sau articolul de licitație video. Cumpărătorul este de acord să despăgubească și să păstreze inofensivele VIP și proprietarii, angajații, partenerii, afiliații, contractanții și agenții săi din orice pretenții, acțiuni, procese, hotărâri, pierderi, daune, costuri și cheltuieli ale terților (inclusiv onorariile avocaților rezonabile) afirmate împotriva sau suportată de VIP care rezultă din sau rezultă din orice act sau omisiune din partea Cumpărătorului care rezultă din sau se referă la încălcarea de către Cumpărător a oricăror drepturi de autor sau mărci comerciale în sau a Conținutului VIP.

20. Condiții generale.În cazul în care orice parte a acestor Termeni și Condiții este considerată de orice arbitru sau instanță de jurisdicție competentă ca fiind invalidă, ilegală sau inexecutabilă, acea parte va fi redusă, iar restul Condițiilor vor continua să fie valabile în măsura maximă permisă de lege. Acest contract este între Vânzător, Cumpărător și VIP și nicio altă persoană nu va avea drepturi de a aplica vreunul dintre termenii săi. Dacă VIP nu insistă asupra îndeplinirii oricăreia dintre obligațiile unui Cumpărător în conformitate cu aceste Condiții sau dacă întârzie să facă acest lucru, VIP nu va fi considerat că a renunțat la vreunul dintre drepturile sale împotriva Cumpărătorului sau nu restricționează capacitatea VIP de a-și impune drepturile în orice cale. Aceste condiții vor fi puse în aplicare în conformitate cu și reglementate de legile statului Illinois, fără a ține cont de dispozițiile legale ale alegerii sale. Orice reclamație sau controversă care rezultă din sau se referă la vânzarea articolului între orice ofertant / cumpărător și VIP va fi supusă arbitrajului în județul DuPage, Illinois în fața unui arbitru de la Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. („JAMS”) și efectuate în conformitate cu regulile sale de arbitraj cuprinzătoare, ca remediu exclusiv pentru o astfel de cerere sau controversă. Părțile sunt de asemenea de acord că arbitrajul va fi condus în fața unui singur arbitru JAMS care este un stat pensionar din Illinois sau un judecător sau justiție federală. Acceptând să arbitreze, părțile renunță la orice drept pe care îl au la un proces în instanță sau în juriu. Decizia arbitrului va fi definitivă și obligatorie. Părțile convin, de asemenea, că, la cererea părții dominante, orice judecător al Curții Superioare a statului Illinois, pentru județul DuPage, poate emite o hotărâre bazată pe hotărârea arbitrală finală emisă de arbitrul JAMS, iar părțile convin în mod expres să se supună jurisdicției acestei instanțe în acest scop. Partea dominantă are dreptul să recupereze onorariile avocaților părții și costurile suportate în legătură cu arbitrajul.

21. Utilizarea informațiilor despre cumpărător. VIP va păstra toate informațiile personale furnizate de Ofertant la înregistrare și Ofertantul este de acord și consimte ca aceste informații să fie utilizate de VIP pentru:

a) pregătiți fiecare articol de licitație pentru expediere către cumpărător;

b) procesează plata Cumpărătorului și actualizează Cumpărătorul cu privire la comanda lor, inclusiv, dar fără a se limita la trimiterea de memento-uri referitoare la orice plată restantă; și

c) contactați agențiile de referință de credit și păstrați evidența tuturor căutărilor efectuate în numele VIP.

Politica de Confidențialitate

Înregistrându-vă la această licitație, sunteți de acord să vă contactăm în legătură cu activitatea dvs. de licitare și cu privire la actualizări importante cu privire la desfășurarea licitației. Nu vom transmite informațiile dvs. către terți.

Puteți vedea politica noastră completă de confidențialitate aici.